Missions

Aus Shadowiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Missions ist ein Abenteuerband für die zweite Edition von Shadowrun. Die Abenteuer sind darauf ausgelegt, daß die Spieler anstelle eines Shadowrunnerteams eine Lone Star Polizeieinheit, ein DocWagon HTR-Team, eine Einheit von Ares-Konzernagenten oder eine Militärische Spezialeinheit spielen, wie es in den alternativen Kampagnenkonzepten in "Shadowrun Companion: Beyond the Shadows" vorgeschlagen wurde.

Der Abenteuerband ist 1996 bei FASA in englischer Sprache erschienen. Beim polnischen Verlag ISA erschien eine polnische Übersetzung unter dem Titel "Misje".

Buchinformationen[Bearbeiten]

Cover
© FASA
Cover
© ISA
 • Art.-Nr: FAS7325 (englisch) / 00100304 (polnisch)
 • Titel: Missions
 • Edition: 2. Edition
 • Sprache: englisch
 • Verlag: FASA Corporation
 • Polnischer Titel: Misje
 • Polnische Ausgabe: ISA
 • Format: print
 • Einband: Softcover
 • Seitenzahl: 96 Seiten
 • Erschienen: 1996 (englisch) / 2000 (polnisch)
 • Preis: 15,00 $ (englisch, print) / 19.00 zł (polnisch)
 • ISBN-10: 1-55560-181-2 / 83-87376-99-X (polnisch)
 • ISBN-13: 978-1555601812

Autoren, Illustratoren & Mitarbeiter:[Bearbeiten]

 • Autoren:
  • Under Infulence: Brian Schoner
  • Malpractice: Zach Bush
  • Mission: Mars: Louis J. Prosperi, Chris Hussey (frühere Konzepte)
  • King of the Mountain: Jennifer Brandes, Christopher Helper
 • Entwicklung: Michael Mulvihill
 • Lektorat: Donna Ippolito, Sharon Turner Mulvihill, Diane Piron-Gelman, Rob Cruz
 • Produktion:
  • Art Director: Jim Nelson
  • Assistant Art Director: Joel Biske
  • Cover Art: Tom Baxa
  • Umschlaggestaltung: Mark Ernst
  • Illustrationen: Tom Baxa, Joel Biske, Kent Brules, Jim Nelson, Mike Nielsen
  • Layout: Mark Ernst
  • Produktionsassistent: John Bridgeroom

Rückseitentext[Bearbeiten]

englisch:[Bearbeiten]

Scum go on shadowruns - you accept Missions

For every shadowrunner in the sprawl, there's someone like you working the other side of the shadows. Your kind try to make a difference. As part of a DocWagon High Threat Response team, you've been on the receiving end of a firefight while trying to retrieve a client. You might wear the Lone Star badge, with orders to go undercover into the shadows you've sworn to eliminate. You may owe your loyalty to a corporation, proud to defend its secrets and assets from others who are ready and willing to take you down. As a reporter, you are committed to exposing those same secrets. If you love your country above all else, you may have dedicated your life to work for your government, ready to perform any task required.

Missions is a collection of four Shadowrun adventures that allow players and gamemasters to experiment with the alternate campaigns presented in the Shadowrun Companion: Beyond the Shadows. In these adventures, the players can play a DocWagon High Threat Response team, Lone Star undercover police, corporate security agents, government commandos or even a media investigative team. Missions includes suggestions for translating these adventures into campaigns and for incorporating an existing shadowrun team into these adventures. Missions is intended for gamemasters and players of all experience levels. For use with Shadowrun.

polnisch:[Bearbeiten]

Śmieci chodzą na akcje w cieniu – Wy przyjmujecie MISJE

Na każdego runnera w mieście przypada jedna osoba taka jak ty, pracująca po drugiej stronie cieni. Staracie się odróżniać. Jako część Drużyny Wezwań Wysokiego Zagrożenia DocWagon widzicie walkę zupełnie inaczej, starając się uratować klienta. Możecie nosić odznakę Samotnej Gwiazdy, otrzymać rozkaz wejścia w cień, który przysięgliście zwalczać. Możecie być lojalni wobec swojej korporacji, dumnie chronić jej tajemnice i własność przed innymi, gotowymi was załatwić. Jako reporterzy możecie próbować odsłonić te sekrety. Jeżeli kochacie swoją ojczyznę ponad wszystko, możecie poświęcić swoje życie pracując dla rządu i być gotowymi do wykonania wszelkich zadań.

Misje to cztery przygody do Shadowruna, które pozwalają mistrzowi gry i graczom poeksperymentować z alternatywnymi pomysłami na przygody, zaprezentowanymi w Shadowrun Kompan: Poza cieniami. W przygodach tych, gracze mogą się wcielić w oddział Wezwań Wysokiego Zagrożenia DocWagon, tajniaków z Samotnej Gwiazdy, agentów ochrony korporacyjnej, rządowych komandosów, a nawet w drużynę z mediów. W Misjach są także zawarte sugestie do połączenia tych przygód w kampanię i wplecenia w nie już istniejącej drużyny runnerów. Misje przeznaczone są dla mistrza gry i graczy na każdym poziomie zaawansowania. Do użytku z Shadowrunem.

Inhaltsverzeichnis[Bearbeiten]

Introduction[Bearbeiten]

 • Introducing
  • Gamemastering Notes
  • Shadowrun Rules
   • Making Sucess Tests
  • Success Tables
  • How to use this Book
   • Preparing the Adventures

Under Influence[Bearbeiten]

 • Under the Influence
  • Shooting Star: A Prologue
  • Intoduction
  • Vanishing Act
  • Leopard's Den
  • Chez Cuca
  • Decking the Doctor
  • Whose Side are you on?
  • This may sting a little
  • Pickung up the Pieces

Malpractice[Bearbeiten]

 • Malpractice
  • Wonder Night: A Prologue
  • Introduction
  • Never deal with the Wagon
  • Train in Vain
  • Spies like us
  • Crash Course
  • Chicken Soup
  • Sleepless in Seattle
  • Déjà Vu
  • Picking up the Pieces

Mission: Mars[Bearbeiten]

King of the Mountain[Bearbeiten]

 • King of the Mountain
  • Fire from Heaven: A Prologue
  • Introduction
  • Operation Backhand
  • Broken Halo
  • Winter Wonderland
  • Go on without me
  • Tunnel Visions
  • Santa's Workshop
  • The Prophet's Warning
  • Lest ye be judged
  • Picking up the Pieces

Siehe auch[Bearbeiten]

Weblinks[Bearbeiten]